Fajarnews.com

Hulu Migas Untuk Negeri

Video

Tuntung Laut: Warisan Alam untuk Indonesia

Kura-kura air tawar ini termasuk spesies kura-kura yang paling terancam punah di dunia.